kurzy kreslení a malování
                  pro začátečníky i pokročilé, seniory, matky s dětmi                                                                          sebepoznávací výtvarný kurz                              workshopy             

PRO NABÍDKU KURZŮ SE PODÍVEJTE NÍŽE

ZÁPIS NA NOVÉ KURZY OD BŘEZNA 2017

Kresba a malba

2h/ 1 x týdně

1000 Kč / měsíc

Sebepoznávací výtvarný kurz

9 setkání 1 x za 14 dní

2700 Kč

Kurz pro seniory

2h/ 1 x týdně

650 Kč / měsíc

Kurz pro matky s dětmi

1h

100 Kč / lekce

...nabídka kurzů

Kresba a malba

Pravidelný kurz 1x týdně 2,5h 


Během kurzu jsou studenti seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy. Učíme se poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu.. 

Čeká nás kreslení zátiší, zvířat, krajiny, postavy, portrétu, architektury, postupně se dostaneme k malbě. Probírané výtvarné techniky: kresba uhlem, rudkami, tužkou, perokresba, lavírovaná kresba, malba suchým/olejovým pastelem, temperami, akrylovými barvami, experimentální techniky...

Pokročilí spolu s lektorem vytvoříte Váš individuální studijní plán, můžete se zaměřit na konkrétní techniku či téma, pod vedením lektora budete rozvíjet svůj styl a schopnosti.. učíte se kombinovaným technikám...

Pomůcky si nosí studenti vlastní po domluvě. Lektorkou je malířka Mgr. Petra Horáková.


Kurz pro matky s dětmi

pravidelný kurz 1x týdně 1h


Kurz kreslení a malování pro maminky s malými dětmi. Probíráme klasická výtvarná témata a techniky, děti se mohou zapojit a malovat spolu s maminkami, nebo si hrát s ostatními dětmi.  Všechny materiály dostanete na místě. Baby friendly výuka!

Kurz pro seniory

Pravidelný kurz 1x týdně 2h


Pro malíře v důchodovém věku, jako dárek pro babičku nebo dědečka. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu je možno po dohodě s lektorem individuálně upravovat. 

Obsah kurzu je zaměřený hlavněna relaxační malování, cílem je poskytnout klidný prostor pro rozvoj záliby či koníčku.

Sebepoznávací výtvarný kurz

1x za 14 dní, 9 setkání


V sebepoznávacím výtvarném kurzu zacházíme s léčebnou a relaxační funkci výtvarné tvorby...

Je otevřený všem zájemcům o sebepoznání a sebevyjádření (předchozí znalosti kresby a malby nejsou nutné!). 

Prostřednictvím pestrých výtvarných technik (tempery, koláž, uhel, akční akvarel...) se budeme zabývat různými tématy a posléze společně reflektovat proces tvorby a naše vnitřní dění.

Kurz probíhá v úzkém kolektivu (max. 5 členů skupiny) a jeho organizace funguje na principech skupinové arteterapie (soudržnost, otevřená zpětná vazba, projekce...). 


Kurz nemá spodní ani horní věkovou hranici, je otevřený všem zájemcům bez ohledu na vzdělání a výtvarnou zkušenost.


www.facebook.com/atelierberoun