kurz kresby a malby
Sem vložte podnadpis

Kurzy kreslení a malování pro začátečníky a pokročilé

2,5h jednou týdně/ cena za 2 měsíce 2000,- Kč

Kurz vede Mgr. Petra Horáková


KRESBA A MALBA - ZAČÁTEČNÍCI

Během kurzu jsou studenti seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy. Čeká nás kreslení zátiší, zvířat, krajiny, postavy, portrétu, architektury, postupně se dostaneme k malbě. 

Učíme se poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu.. 

 Probírané výtvarné techniky: kresba uhlem, rudkami, tužkou, perokresba, lavírovaná kresba, malba suchým/olejovým pastelem, temperami, akrylovými barvami...

KRESBA A MALBA - POKROČILÍ

Pokročilí spolu s lektorem vytvoříte Váš individuální studijní plán, můžete se zaměřit na konkrétní techniku či téma, pod vedením lektora budete rozvíjet svůj styl a schopnosti.. naučíte se kombinovaným technikám...

Na tento kurz je vždy nutná rezervace místa. Maximální kapacita ateliéru je 5 studentů na lekci. 

Přihlášky na emailu: info@atelierberoun.cz, telefon: 608 179 535

nové termíny výuky: září 2016